Informacje dla rodzicow

Informacja dla rodziców nowoprzyjetych

INFORMACJA DLA RODZICÓW
NOWOPRZYJĘTYCH DZIECI

Dyrektor przedszkola uprzejmie Państwa informuje, że listy dzieci z wynikami rekrutacji na rok szk. 2010/2011 wywieszone są na tablicy ogłoszeń wewnątrz przedszkola.

W dniu 2. czerwca 2010 r. o godz. 9.00 odbędą się zajęcia otwarte dla dzieci w wieku 3 lat (sala grupy II).

Starsze dzieci pod opieką Rodziców zapraszamy w słoneczne dni do wspólnych zabaw na naszym przedszkolnym placu zabaw (podczas pobytu tam naszych przedszkolaków (szczególnie w godzinach popołudniowych) mogą w naturalny sposób poprzez wspólne zabawy nawiązać nowe kontakty i pierwsze relacje z dziećmi, które obecnie do przedszkola chodzą).

Tradycyjnie pod koniec sierpnia zostanie wywieszona na głównych drzwiach wejściowych do przedszkola tzw. ?Wyprawka Przedszkolaka? podam tam Państwu najważniejsze informacje związane z organizacją nowego roku.

Nasze pierwsze spotkanie zostanie zorganizowane też zgodnie z naszą tradycją w ciągu 14 dni nowego roku szkolnego. Podczas niego najpierw odbywa się zebranie ogólne z wszystkimi Rodzicami i omawiane są najistotniejsze sprawy w tym m. in. zapoznaję Państwa ze statutem przedszkola i innymi dokumentami a następnie spotykają się Państwo już w grupach z wychowawcami grup, którzy zapoznają Państwa z planem i programem pracy na dany rok. W tym dniu odbywa się też wybór przedstawicieli Rady Oddziału, z których powoływani są członkowie do Rady Rodziców.

W przypadku pytań chętnie udzielę Państwu odpowiedzi tel. pod nr 146126094 codziennie w godz. 9.00-11.00 lub osobiście w Kancelarii przedszkola (z wyj. wtorku i środy z uwagi na prowadzenie w godz. 11.30-15.30 zajęć z dziećmi).

Z przekonaniem o naszej dobrej przyszłej współpracy serdecznie Państwa zapraszam i wraz z całym przedszkolnym Gronem witam w ?murach naszego przedszkola?.

Z poważaniem:

K. Cieśla