Informacje dla rodzicow

Przedszkole nr 1- Bieżące informacje dla Rodziców

  • 1 II 10 r. o godz. 17.00- zapraszamy wszystkich Rodziców na zebrania grupowe, podczas których wychowawcy grup podsumują efekty pracy dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczej. Zaplanują z Państwem najbliższe uroczystości przedszkolne i inne atrakcje dla dzieci w tym wycieczki. Spotkanie rozpoczniemy od wspólnego ogólnego zebrania w sali grupy V. Podczas zebrania ogólnego na wniosek grupy Rodziców zostanie zaprezentowana przez osobę zaproszoną oferta nowych dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej.
  • 10 II 10 r. w godz. przedpołudniowych zapraszamy naszych Przedszkolaków na coroczny Bal karnawałowy. Szczegółowe informacje podamy Państwu podczas zebrania z Rodzicami.
  • W pierwszych tygodniach lutego będzie organizowany Dzień Babci i Dziadka. Dokładny termin i sposób organizacji zostanie podany przez wychowawców podczas zebrania z Rodzicami.
  • Podczas uroczystości Dnia Babci będą wręczone nagrody i upominki dzieciom, które wraz z Rodzicami wzięły udział w konkursie plastycznym "Aniołek"?. Jego koordynatorem jest P. Beata Burzyńska z gr. II.
  • Część przyniesionych przez Państwa prac została w ramach wyróżnienia wysłana na konkurs organizowany przez miesięcznik dla dzieci "Abecadło". Pozostałe prace do uroczystości Dnia Babci są prezentowane w przedszkolu.
  • 17 II o godz. 13.30 odbędzie się kolejne przedstawienie teatralne dla dzieci.

Z poważaniem
K. Cieśla
dyrektor przedszkola