Informacje dla rodzicow

Przedszkole nr 1- Bieżące informacje

BIEŻĄCE INFORMACJE DLA RODZICÓW

  • 28 I 10 r. o godz. 17.00- zapraszamy wszystkich Rodziców na zebrania grupowe.
  • 10 II 10 r. w godz. przedpołudniowych zapraszamy naszych Przedszkolakówna coroczny Bal karnawałowy. Szczegółowe informacje podamy Państwu podczas zebrania z Rodzicami.
  • W pierwszych tygodniach lutego będzie organizowany Dzień Babci i Dziadka. Dokładny termin i sposób organizacji zostanie podany przez wychowawców podczas zebrania z Rodzicami.
  • Podczas uroczystości Dnia Babci zostaną wręczone nagrody i upominki dzieciom, które wraz z Rodzicami wzięły udział w konkursie plastycznym "Aniołek" jego koordynatorem jest P. Beata Burzyńska z gr. II.
  • Część przyniesionych przez Państwa prac została w ramach wyróżnienia wysłana na konkurs organizowany przez miesięcznik dla dzieci "Abecadało". Pozostałe prace są prezentowane w przedszkolu.
  • 17 II o godz. 13.30 odbędzie się kolejne przedstawienie teatralne dla dzieci.

Z poważaniem
K. Cieśla
dyrektor przedszkola